A – Audit

Revision (Audit)

Vi säkerställer hög kvalité avseende ditt bolags finansiella rapporter, vilket i sig ger ökat förtroendet gentemot bolagets intressenter.

Vi erbjuder:

• Lagstadgad revision
• Frivillig revision
• Översiktlig granskning
• Granskning enligt särskild överenskommelse
• Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

B – Business

Vi erbjuder:

• Analyser
• Kalkyler
• Budget
• Lönsamhetsanalyser
• Due diligence

C – Consulting

Vi erbjuder:

• Obeståndsfrågor
• Rådgivning beskattning
• Bolagsbildning
• Bolagsdeklarationer och rådgivning
• Privatdeklarationer och rådgivning
• Köp av lagerbolag
• Aktieägaravtal
• Bolags- och styrelseändringar
• Generationsskiften
• Kontakter med myndigheter
• Konkursutredningar och företagsrekonstruktioner

Om oss


Det här gör vi

Vår huvudverksamhet är revision i enlighet med gällande revisionsstandard, ISA (International Standards on Auditing). När vi genomför revisionen, får vi en god bild av bolagets verksamhet. Vi ser både framgångsfaktorer, risker och sådant som kan förbättras. Målsättningen är därför att vårt arbete skall bidra till effektivitetsförbättringar som i förlängningen innebär att bolaget och aktieägarna får mer ut av sin verksamhet. Bolaget får en kvalitetsstämpel på att företagets finansiella rapporter är i sin ordning vilket i sin tur leder till ökat förtroende hos dina kunder, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra intressenter.

I det här arbetet ingår även att se över aktieägarens privata skattesituation så att resultatet av verksamheten blir så skatteeffektivt som möjligt. Tanken med all näringsverksamhet är dels att bereda sig en självständig, intressant och givande sysselsättning men även att verksamheten skall vara vinstgivande och ge så mycket som möjligt tillbaka till delägarna i form av utdelning. Det gäller även att tänka framåt. Aktieägarna/företagsledaren kanske tänker gå i pension eller sälja verksamheten. Sådana händelser måste också planeras lång tid i förväg för att avslutet/övergången skall bli så framgångsrik och skatteeffektiv som möjligt.

Kort sagt, Ni satsar på kärnverksamheten och utvecklar bolaget och dess verksamhet efter egna idéer. Vi bidrar därefter med förslag på planering, ordning och struktur. Tillsammans tar vi din verksamhet till en ny nivå.

 

 

Info/Filosofi

ABC Revision står för Audit, Business & Consulting och är det vi är bäst på. ABC Revision AB är grundat av entreprenörer för entreprenörer. Hos oss skall Ni alltid känna Er välkomna. Här följer lite information om oss och vår revisionsbyrå: ABC Revision är, likt många av våra kunder, ett ägarlett företag. Vi är själva företagare och kan därför de frågor som uppkommer utan och innan. Vi har förståelse för de utmaningar och möjligheter som du möter i din verksamhet. Vi har främst små- och medelstora ägarledda företag som kunder. Bland våra nöjda kunder finns företag med en blandad ägarkrets, stiftelser, föreningar och utländska filialer. För de särskilda frågor som uppkommer i dessa fall har vi goda resurser att klara av. Antingen själva, eller genom väl upparbetade svenska och internationella nätverk.

Vi samarbetar med skatteexperter, advokater och redovisningskonsulter. För oss är det viktigt att företagtes ägare kan lita på att revisorn fokuserar på att ta fram förbättringsförslag och kommer med goda råd under revisionens gång. Revisionen skall även minimera riskerna och skapa trovärdighet gentemot aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, och myndigheter. Revisionen ger också bättre kontroll över verksamheten och bättre uppfattning om hur kvalitén på bolagets redovisning ser ut. Då revisorn har insyn i ditt företag efter revisionen är startsträckan kort när du behöver ett bollplank.

 

 

Våra värderingar

Engagemang: Vi är engagerade och har en vilja att göra skillnad. Vi bemöter våra kunder med respekt och lyhördhet för att kunna uppfylla de önskemål som kunden har. Vi önskar att våra relationer är baserade på ärlighet, öppenhet och respekt och strävar efter insyn och en öppen dialog.

Kvalitet: Vi brinner för att leverera revision och service av högsta kvalité. Vi arbetar för att tillhandahålla högsta möjliga etiska och yrkesmässiga standard. Hög professionalism och hög standard är det som kännetecknar vår organisation. Vi förstår våra kunders verksamhet och utmaningar och motiveras av att leverera lösningar som ger resultat.

Närvaro: Vårt mål är att finnas till hands för våra kunder. Vi är med andra ord engagerade, fokuserade och målinriktade i vårt arbete.

Viktiga dokument


http://abcrevision.se/wp-admin/upload.php

För att vi ska kunna ge dig som uppdragsgivare en så bra service som möjligt har vi lagt upp några dokument som kan vara bra att ta del av inför kontakten med oss på ABC Revision.

Checklista vid revision

Innehåll bokslutspärm

FARs allmänna villkor, revision

FARs allmänna villkor, rådgivningstjänster

 

Viktiga datum


Som företagare är det bra att hålla reda på de viktigaste datumen under året. Därför har vi sammanställt ett dokument för att underlätta för dig. Du kan ladda ner det här.

Vi på ABC Revision

Sia Hassanzadeh

Revisor                                                            08-121 379 57 sia.hassanzadeh@abcrevision.se

Carina Nordström

Administration/ekonomi             08-121 379 52 mailto:carina.nordstrom@abcrevision.se

Linda Olsson

Revisor
08-121 379 55
linda.olsson@abcrevision.se

ABC Revision

Revisor                                                            08-121 379 56 mailto:emma.persson@abcrevision.se

Angelika Thor

Auktoriserad Revisor 08-121 379 53 angelika.thor@abcrevision.se

Martin Feldtenborn

Auktoriserad revisor
08-121 379 54
martin.feldtenborn@abcrevision.se

Jenny Gentele

Auktoriserad revisor
08-121 379 51
jenny.gentele@abcrevision.se

Audit
Business
Consulting

Kontakt


Besök oss

Adress: Gustav III:s Boulevard 76

Telefon: 08-12 13 79 50

E-post: info@abcrevision.se

Besökstider

Mån-fre: 9:00-15:00

Lör: stängt

Sön: stängt

Telefontider

Mån-fre: 8:00-17:00

Lör: stängt

Sön: stängt

Kontakta oss

  Besök oss på Facebook  fb_icon_325x325

Följ oss på LinkedIn           linkedin-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Gentele

Auktoriserad revisor

Telefon: 08-121 379 51

E-mail: jenny.gentele@abcrevision.se

 

 

Martin Feldtenborn

Auktoriserad revisor

Telefon: 08-121 379 54

E-mail: martin.feldtenborn@abcrevision.se

 

 

Angelika Thor

Auktoriserad Revisor

Telefon: 08-121 379 53

E-mail: angelika.thor@abcrevision.se

 

Linda Olsson

Revisor

Telefon: 08-121 379 55

E-mail: linda.olsson@abcrevision.se

 

 

Sia Hassanzadeh

Revisor

Telefon: 08-121 379 57

E-mail: sia.hassanzadeh@abcrevision.se

 

 

Emma Persson

Revisor

Telefon: 08-121 379 56

E-mail: emma.persson@abcrevision.se

 

 

Carina Nordström

Administations– och ekonomiansvarig

Telefon: 08-121 379 52

E-mail: carina.nordstrom@abcrevision.se

Jobba hos oss


Just nu har vi inga lediga tjäster.

Du är alltid välkommen att skicka in CV och personligt brev till info@abcrevision.se så har vi dina kontaktuppgifter för framtida öppningar.