C – Consulting

Vi erbjuder:

• Obeståndsfrågor
• Rådgivning beskattning
• Bolagsbildning
• Bolagsdeklarationer och rådgivning
• Privatdeklarationer och rådgivning
• Köp av lagerbolag
• Aktieägaravtal
• Bolags- och styrelseändringar
• Generationsskiften
• Kontakter med myndigheter
• Konkursutredningar och företagsrekonstruktioner