Det här gör vi


19 november

Det här gör vi

Vår huvudverksamhet är revision i enlighet med gällande revisionsstandard, ISA (International Standards on Audit). När vi genomför revisionen, får vi en god bild av bolagets verksamhet. Vi ser både framgångsfaktorer, risker och sådant som kan förbättras. Målsättningen är därför att vårt arbete skall bidra till effektivitetsförbättringar som i förlängningen innebär att bolaget och aktieägarna får mer ut av sin verksamhet. Bolaget får en kvalitetsstämpel på att företagets finansiella rapporter är i sin ordning vilket i sin tur leder till ökat förtroende hos dina kunder, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra intressenter. I det här arbetet ingår även att se över aktieägarens privata skattesituation så att resultatet av verksamheten blir så skatteeffektivt som möjligt. Tanken med all näringsverksamhet är dels att bereda sig en självständig, intressant och givande sysselsättning men även att verksamheten skall vara vinstgivande och ge så mycket som möjligt tillbaka till delägarna i form av utdelning.

Det gäller även att tänka framåt. Aktieägarna/företagsledaren kanske tänker gå i pension eller sälja verksamheten. Sådana händelser måste också planeras lång tid i förväg för att avslutet/övergången skall bli så framgångsrik och skatteeffektiv som möjligt. Kort sagt. Ni satsar på kärnverksamheten och utvecklar bolaget och dess verksamhet efter egna idéer. Vi bidrar därefter med förslag på planering, ordning och struktur. Tillsammans tar vi din verksamhet till en ny nivå.

 

ABOUT AUTHOR