Företaget


Företaget

Info/Filosofi

ABC Revision står för Audit, Business & Consulting – det vi är bäst på.

ABC Revision AB är grundat av entreprenörer för entreprenörer. Hos oss skall ni alltid känna er välkomna. Här följer lite information om oss och vår revisionsbyrå:

ABC Revision är, likt många av våra kunder, ett ägarlett företag. Vi är själva företagare och kan därför de frågor som uppkommer utan och innan. Vi har förståelse för de utmaningar och möjligheter som du möter i din verksamhet.

Vi har främst små- och medelstora ägarledda företag som kunder.

Bland våra nöjda kunder finns företag med en blandad ägarkrets, stiftelser, föreningar och utländska filialer. För de särskilda frågor som uppkommer i dessa fall har vi goda resurser att klara av. Antingen själva, eller genom väl upparbetade svenska och internationella nätverk. Vi samarbetar med skatteexperter, advokater och redovisningskonsulter.

För oss är det viktigt att företagtes ägare kan lita på att revisorn fokuserar på att ta fram förbättringsförslag och kommer med goda råd under revisionens gång. Revisionen skall även minimera riskerna och skapa trovärdighet gentemot aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, och myndigheter.

Revisionen ger också bättre kontroll över verksamheten och bättre uppfattning om hur kvalitén på bolagets redovisning ser ut. Då revisorn har insyn i ditt företag efter revisionen är startsträckan kort när du behöver ett bollplank.

Värderingar

Engagemang: Vi är engagerade och har en vilja att göra skillnad. Vi bemöter våra kunder med respekt och lyhördhet för att kunna uppfylla de önskemål som kunden har. Vi önskar att våra relationer är baserade på ärlighet, öppenhet och respekt och strävar efter insyn och en öppen dialog

Kvalitet: Vi brinner för att leverera revision och service av högsta kvalité. Vi arbetar för att tillhandahålla högsta möjliga etiska och yrkesmässiga standard. Hög professionalism och hög standard är det som kännetecknar vår organisation. Vi förstår våra kunders verksamhet och utmaningar och motiveras av att leverera lösningar som ger resultat.

Närvaro: Vårt mål är att finnas till hands för våra kunder. Vi är med andra ord engagerade, fokuserade och målinriktade i vårt arbete.

ABOUT AUTHOR