A – Audit

Revision (Audit)

Vi säkerställer hög kvalité avseende ditt bolags finansiella rapporter, vilket i sig ger ökat förtroendet gentemot bolagets intressenter.

Vi erbjuder:

• Lagstadgad revision
• Frivillig revision
• Översiktlig granskning
• Granskning enligt särskild överenskommelse
• Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

B – Business

Vi erbjuder:

• Analyser
• Kalkyler
• Budget
• Lönsamhetsanalyser
• Due diligence

C – Consulting

Vi erbjuder:

• Obeståndsfrågor
• Rådgivning beskattning
• Bolagsbildning
• Bolagsdeklarationer och rådgivning
• Privatdeklarationer och rådgivning
• Köp av lagerbolag
• Aktieägaravtal
• Bolags- och styrelseändringar
• Generationsskiften
• Kontakter med myndigheter
• Konkursutredningar och företagsrekonstruktioner

Om oss


Det här gör vi

Vår huvudverksamhet är revision i enlighet med gällande revisionsstandard, ISA (International Standards on Auditing). När vi genomför revisionen, får vi en god bild av bolagets verksamhet. Vi ser både framgångsfaktorer, risker och sådant som kan förbättras. Målsättningen är därför att vårt arbete skall bidra till effektivitetsförbättringar som i förlängningen innebär att bolaget och aktieägarna får mer ut av sin verksamhet. Bolaget får en kvalitetsstämpel på att företagets finansiella rapporter är i sin ordning vilket i sin tur leder till ökat förtroende hos dina kunder, leverantörer, kreditgivare, samarbetspartners och andra intressenter.

I det här arbetet ingår även att se över aktieägarens privata skattesituation så att resultatet av verksamheten blir så skatteeffektivt som möjligt. Tanken med all näringsverksamhet är dels att bereda sig en självständig, intressant och givande sysselsättning men även att verksamheten skall vara vinstgivande och ge så mycket som möjligt tillbaka till delägarna i form av utdelning. Det gäller även att tänka framåt. Aktieägarna/företagsledaren kanske tänker gå i pension eller sälja verksamheten. Sådana händelser måste också planeras lång tid i förväg för att avslutet/övergången skall bli så framgångsrik och skatteeffektiv som möjligt.

Kort sagt, Ni satsar på kärnverksamheten och utvecklar bolaget och dess verksamhet efter egna idéer. Vi bidrar därefter med förslag på planering, ordning och struktur. Tillsammans tar vi din verksamhet till en ny nivå.

 

 

Info/Filosofi

ABC Revision står för Audit, Business & Consulting och är det vi är bäst på. ABC Revision AB är grundat av entreprenörer för entreprenörer. Hos oss skall Ni alltid känna Er välkomna. Här följer lite information om oss och vår revisionsbyrå: ABC Revision är, likt många av våra kunder, ett ägarlett företag. Vi är själva företagare och kan därför de frågor som uppkommer utan och innan. Vi har förståelse för de utmaningar och möjligheter som du möter i din verksamhet. Vi har främst små- och medelstora ägarledda företag som kunder. Bland våra nöjda kunder finns företag med en blandad ägarkrets, stiftelser, föreningar och utländska filialer. För de särskilda frågor som uppkommer i dessa fall har vi goda resurser att klara av. Antingen själva, eller genom väl upparbetade svenska och internationella nätverk.

Vi samarbetar med skatteexperter, advokater och redovisningskonsulter. För oss är det viktigt att företagtes ägare kan lita på att revisorn fokuserar på att ta fram förbättringsförslag och kommer med goda råd under revisionens gång. Revisionen skall även minimera riskerna och skapa trovärdighet gentemot aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, och myndigheter. Revisionen ger också bättre kontroll över verksamheten och bättre uppfattning om hur kvalitén på bolagets redovisning ser ut. Då revisorn har insyn i ditt företag efter revisionen är startsträckan kort när du behöver ett bollplank.

 

 

Våra värderingar

Engagemang: Vi är engagerade och har en vilja att göra skillnad. Vi bemöter våra kunder med respekt och lyhördhet för att kunna uppfylla de önskemål som kunden har. Vi önskar att våra relationer är baserade på ärlighet, öppenhet och respekt och strävar efter insyn och en öppen dialog.

Kvalitet: Vi brinner för att leverera revision och service av högsta kvalité. Vi arbetar för att tillhandahålla högsta möjliga etiska och yrkesmässiga standard. Hög professionalism och hög standard är det som kännetecknar vår organisation. Vi förstår våra kunders verksamhet och utmaningar och motiveras av att leverera lösningar som ger resultat.

Närvaro: Vårt mål är att finnas till hands för våra kunder. Vi är med andra ord engagerade, fokuserade och målinriktade i vårt arbete.

Viktiga dokument


För att vi ska kunna ge dig som uppdragsgivare en så bra service som möjligt har vi lagt upp några dokument som kan vara bra att ta del av inför kontakten med oss på ABC Revision.

Checklista vid revision

Innehåll bokslutspärm

FARs allmänna villkor, revision

FARs allmänna villkor, rådgivningstjänster

Viktiga datum


Som företagare är det bra att hålla reda på de viktigaste datumen under året. Därför har vi sammanställt ett dokument för att underlätta för dig. Du kan ladda ner det här.

Vi på ABC Revision

Carina Nordström

Administration/ekonomi
08-121 379 52
mailto:carina.nordstrom@abcrevision.se

Angelika Thor

Auktoriserad Revisor
08-121 379 53
angelika.thor@abcrevision.se

Martin Feldtenborn

Auktoriserad revisor
08-121 379 54
martin.feldtenborn@abcrevision.se

Jenny Gentele

Auktoriserad revisor
08-121 379 51
jenny.gentele@abcrevision.se

Kontakt


Besök oss

Gustav III:s Boulevard 76, 169 74 Solna
08-12 13 79 50
info@abcrevision.se

Besökstider

Mån-fre: 9:00-15:00
(stängt för lunch kl 11.30-12.30)
Lör: stängt
Sön: stängt

Telefontider

Mån-fre: 8:00-17:00
Lör: stängt
Sön: stängt

 

Kontakta oss

  Facebook

   

  LinkedIn

  Jobba hos oss


  Just nu har vi inga lediga tjäster.

  Du är alltid välkommen att skicka in CV och personligt brev till info@abcrevision.se så har vi dina kontaktuppgifter för framtida öppningar.

  Cookiepolicy


  Personuppgifter

  ABC Revision behandlar personuppgifter med största omsorg. Genom att lämna information via vår webbplats godkänner du att ABC Revision behandlar personuppgifter såsom kontaktinformation och företagsuppgifter. Dessa uppgifter används för att administrera affärsrelationen samt i försäljning.

  Tillgång

  De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med ABC Revision externa leverantörer (så som IT-leverantörer) i den mån det behövs för att administrera och genomföra ovan nämnda ändamål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

  Endast personer hos ABC Revision som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. ABC Revision har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

  ABC Revision sparar dina personuppgifter till dess att uppgifterna inte längre behövs eller anses vara inaktuella.

  Rättigheter

  ABC Revision är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

  Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta ABC Revision och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

  Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att ABC Revision inte har möjlighet att skicka dig information i enlighet med dina önskemål. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

  Om du är missnöjd över hur ABC Revision behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för ABC Revision personuppgiftsbehandling.

  Cookies

  Denna cookiepolicy gäller för ABC Revision användning av cookies på vår webbplats. Denna cookiepolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, varför vi använder cookies, hur du kan blockera eller radera cookies samt var du kan läsa mer om de specifika cookies som används.

  Vad är en cookie?

  En cookie är en liten fil, som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Denna fil lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa kakor är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren: De kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller vilket språk du har valt till exempel. Kakor innebär att du inte behöver fylla i samma information på nytt. Cookies används också i marknadsföringsändamål då de möjliggör att webbsidan kan identifiera dig som en återkommande besökare och kan då ge dig en personligare upplevelse.

  Vad använder ABC Revision cookies till?

  Vissa cookies som ABC Revision använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen.

  Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

  ABC Revision använder även cookies för att kunna marknadsföra oss personligare genom att skräddarsy annonser som mer troligt tilltalar dig.

  Vilken typ av cookies använder vi?

  Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

  Sessionscookies

  Cookies som tillfälligt lagras i webbläsarens minne under tiden som du besöker webbplatsen. De kan t.ex. användas för att identifiera vilket språk du har valt. Sessionscookies raderas när webbläsaren stängs.

  Långvariga cookies

  Cookies som sparas på din enhet under en längre tid. De används t.ex. vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du som användare senast besökte webbplatsen. Hur länge cookien ligger kvar på din enhet beror på livstiden på den specifika cookien och din webbläsares inställningar.

  Tredjepartscookies

  Cookies som tillhör andra domäner än de som visas i adressfältet. Tredjepartscookies öppnar upp möjligheter för att spåra användarens webbhistorik. ABC Revision använder sig av verktyget Google Analytics. Klicka på verktyget för att läsa mer om dem.

   

  Hur kan jag avaktivera cookies?

  Du kan ställa in i din browser så att cookies avaktiveras. Observera dock att om du stänger av cookies, så lagras inte längre ditt namn och lösenord på någon webbplats.

  Ett alternativ är att använda sig av ett tillägg till sin webbläsare som både visar och ger alternativ till att blockera vissa cookies. Exempel på ett populärt sådant verktyg är Ghostery.

  Så här gör du för att stänga av användandet av cookies:

  Chrome
  1. Öppna Chrome
  2. Klicka på ikonen för Chrome-menyn
  3. Nästan längst ned på sidan klickar du på ”Visa avancerade inställningar”
  4. Du inaktiverar Kakor genom att välja ”Förhindra att webbplatser sparar några data”
   
  Safari
  1. Öppna Safari
  2. Välj ”Inställningar” under ”Safari-menyn” och klicka på ”Integritetsskydd”
  3. Du inaktiverar Cookies genom att välja ”Blockera Cookies”
   
  Firefox
  1. Öppna Firefox
  2. Välj menyn ”Verktyg” och klicka på ”Inställningar”
  3. Välj ”Sekretess” och avmarkera valet ”Tillåt att webbplatsen lagrar kakor”
  4. Om det inte fungerar direkt kan du behöva starta om din webbläsare
   
  Internet Explorer
  1. Öppna Internet Explorer
  2. Välj menyn ”Verktyg” och ”Internetalternativ”
  3. Klicka på fliken ”Sekretess” och flytta skjutreglaget under ”Inställningar” längst upp om du vill blockera alla Cookies
  4. Klicka på ”OK”
   
  Edge
  1. Öppna Edge
  2. Klicka på ikonen för Edge-menyn
  3. Klicka på ”Inställningar”
  4. Klicka på ”Visa avancerade inställningar”
  5. Scrolla ner till ”Cookies” och välj ”Blockera cookies”